Kategori arşivi: Berhetiyye

Berhetiyye hakkında genel bilgi bulabileceğiniz ve esmaların okunma sayıları ile ilgili bilgi bulabileceğiniz bölüm

Berhetiyye İsimlerini Kullanmanın Diğer Yolu

Bir kimsenin her ne tür bir dileği varsa talip, matlup ve dileğinin harflerini alıp cümeli ebced üzere topladıktan sonra, toplamdan 28-28 düş. Bakide kalan hangi esmaya gelirse o ismin harfini alır, harfin adedince bir kağıt üzerine ismi yazarsın. Yazdıktan sonra üzerine ismin adedi kadar ismi okursun. Ama ismin gecesinde ve menzilinde yaparsın. Bundan sonra yine toplamdan 4-4 dü şer ve kalan adetle anasırı erbaasına göre hareket edersin. Bakide bir kalırsa unsuru ateştir. Yazdığını ateşte yakar veya ateşin altına gömersin, iki kalırsa unsuru topraktır. Yazdığını matlubun eşiğine, yere veya bir mezara gömersin. Üç kalırsa unsuru havadır. Yazdığını rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. Dört kalırsa unsuru topraktır. Yazdığının suyunu matlubuna içirir veya akar suyun altına gömersen istediğin gerçekleşir.

Örneğin: Talibin ismi Ali adedi 110. matlubun ismi Zeyneb adedi 69. isteğimiz muhabbet adedi 450 dir. Üçünü topladık toplam 629 oldu. Bu adetten 28-28 düştük bakide 22 kaldı. Yirmiikinci (22) isim olan Şemhahirin isminin harfi Te olup, adedi 400 dür. Şemhahirin ismini bir kağıt üzerine 400 defa yazar ve üzerine 1146 defa Şemhahirin ismini okuruz. Bundan sonra 629 dan 4-4 düşer ve kesirde bir (1) kaldığı için unsuru ateştir. Yazdığımız kağıdı ateşte yakar veya ateşin altına gömeriz. Ama bu ameli Kamer’in sa’dil zabih menzilinde gecelediği zaman yaparız.

Berhetiyye diye isimlendirilen bu 28 ismin latif sırları ve birçok özellikleri olup, havas ilminin ileri gelen alimleri Berhetiyye isimlerini şiir şeklinde düzenleyip yazmışlar, bazılarıda özelliklerini zikrederek şöyle demişlerdir:

pic1